Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

eisodos

Η πρακτική άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένο υποχρεωτικό τμήμα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου και μπορεί να γίνει σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα.

Φέρνει σε άμεση επαφή τους φοιτητές με τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας την εκπαίδευση με τους παραγωγικούς φορείς.

Σκοπός της είναι να συμβάλλει στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης και τεχνογνωσίας που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και έτσι να ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους.

Η πρακτική άσκηση διαρκεί έξι συνεχόμενους μήνες κατά τους οποίους ο φοιτητής εντάσσεται πλήρως στις συνθήκες εργασίας του φορέα απασχόλησης με πολλαπλά αμοιβαία οφέλη τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον φοιτητή.

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης, ανάμεσα σε άλλα οφέλη, δίνει την ευκαιρία στους φορείς να απασχολήσουν, με συμβολική αποζημίωση (μικρότερο του 40% του αντιστοίχου μιας θέσης κανονικής απασχόλησης), προσωπικό με αξιόλογα προσόντα.

Οι φοιτητές του τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του ΤΕΙ Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο έχουν το πλεονέκτημα να αποφασίζουν για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στο 5ο εξάμηνο των σπουδών επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις του τμήματος, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και το Μάρκετινγκ.

Το σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος δίνει ισχυρές βάσεις εκτός από χρηματοοικονομικά και διοίκηση και σε πληροφορική όπως πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και εξειδικευμένα λογισμικά χρήσιμα για τις επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα τεχνικά θέματα και περιοχές στις οποίες μπορούν να συνεισφέρουν οι φοιτητές πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις:

 • Λήψη αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα
 • Στατιστική ανάλυση δεδομένων
 • Λογιστικές εφαρμογές
 • Βάσεις δεδομένων
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και οργάνωση επιχείρησης
 • Εφαρμογές γραφείου (λ.χ. office, google drive, photoshop)
 • Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα
 • Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας

αλλά και ορισμένες επιμέρους δραστηριότητες (ή λειτουργίες) για τις τρεις κατευθύνσεις του τμήματος.

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Διαχείριση Έργων
 • Διοίκηση Υπηρεσιών
 • Οργάνωση Παραγωγής
 • Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις

Κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
 • Ανάπτυξη εφαρμογών σε Η/Υ και κινητά/tablets
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων
 • Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ 

 • Κατασκευή διαφημιστικών video,poster,αφισών,banners
 • Προώθηση επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου, social media
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων
 • Μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του τμήματος στο τηλέφωνο 28410-91103, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος https://www.teicrete.gr/bm/  και την ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης του ΤΕΙ Κρήτης https://praktiki.teicrete.gr/

Ο πρόεδρος του τμήματος

Δρ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

You may also like...