5 τρόποι ανάπτυξης της επιχείρησής σας μέσω των εργαλείων του Digital Marketing.Αρχικά, την σημερινή εποχή παρατηρούμε την άνθηση που έχει επέλθει στα social media από τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Στο παρελθόν, βλέπαμε παραδοσιακές μεθόδους marketing όπως telemarketing, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.ά. Όμως πλέον, με την ανάπτυξη του World Wide Web δημιουργούμε διαφημίσεις οι οποίες αφορούν μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις. Ας αναλογιστούμε πόσα οφέλη έχουν οι επιχειρήσεις την σημερινή εποχή από τον ψηφιακό κόσμο, εδραίωση του brand-name, στόμα με στόμα μεταξύ των καταναλωτών, buzz & γενικότερα μία άνοδο της απόδοσης της επιχείρησής μας (Tiago, etal. 2014).

1. Email marketing

Το email marketing είναι ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία της εργαλειοθήκης του ψηφιακού marketing. Όμως, γίνεται αντιληπτό ότι καθημερινά δεχόμαστε καταιγισμό μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο με αποτέλεσμα πολλά μηνύματα διαφημιστικού χαρακτήρα να καταλήγουν στον κάδο των ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι ένα ρίσκο για την επιχείρησής σας, καθώς με την αποφυγή των διαφημιστικών μηνυμάτων αλλοιώνεται η εικόνα της επιχείρησής στο καταναλωτικό κοινό. Παρά το συγκεκριμένο γεγονός, το email marketing μπορεί να ταυτιστεί ακόμη ως ένα μέσο ευεργετικό για την επιχείρηση & συνάμα αποτελεσματικό για τις σχέσεις της επιχείρησής σας με το καταναλωτικό κοινό (Ryan,D., etal. 2009).

2. Google Analytics

To Google Analytics είναι ένα πολύ ικανό λογισμικό ανάλυσης των επιθυμητών σημείων της ιστοσελίδας δωρεάν με την βοήθεια της Google. Η υπηρεσία χρησιμοποιεί κώδικα javascript & μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα μέτρησης & αξιολόγησης της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μίας επιχείρησης (Ryan,D., etal. 2009) .

 

3. Social media

Την σημερινή εποχή, τα social media είναι στην τιμητική τους, διότι χρησιμοποιούνται σχεδόν από όλους. Όλες οι εταιρείες ανεξάρτητα από το μέγεθός τους έχουν αρχίσει και τα χρησιμοποιούν, με στόχο την προβολή & προώθηση των εαυτών τους, καθώς και την δημιουργία πελατειακών σχέσεων. Το Social Media Marketing (SMM) παρόλο που βασίζεται στο διαδίκτυο φέρει πολλά κοινά με τεχνικές marketing που δεν βασίζονται σε αυτό όπως το στόμα με στόμα. “Η SMM είναι ο τρόπος προώθησης ενός δικτυακού τόπου, μάρκας ή επιχείρησης μέσω της αλληλεπίδρασης ή της προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των σημερινών ή μελλοντικών πελατών μέσα από τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης” (Saravanakumar, Μ.,etal. 2012).

4. Search Engine Optimization (SEO)

“Το SEO είναι μία τεχνική που βοηθά τις μηχανές αναζήτησης να ταξινομήσουν την ιστοσελίδα μας υψηλότερα από τις εκατομμύρια άλλες ανά τον κόσμο σε απάντηση του ερωτήματος μας στην μηχανή αναζήτησης”.Κατά την διάρκεια της πληκτρολόγησης της αναζήτησης από τον χρήστη η αράχνη όπως την αποκαλούμε προσπαθεί να βρει το αποτέλεσμα μέσα σε εκατοντάδες αποτελέσματα. Επομένως, για να βρεθούμε στις πιο υψηλές θέσεις της αναζήτησης το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μία ιστοσελίδα εύχρηστη με λέξεις – κλειδιά & συχνές αλλαγές ως προς το περιεχόμενο ούτως ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε στην κορυφή (Goyal, Μ., etal. 2013).


5. Search Engine Marketing (SEM)

To SEM είναι μία διαδικασία ελεγχόμενης επικοινωνίας με τους πελάτες της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη στρατηγική απαιτεί την κατανόηση των αναγκών των πελατών μας και στην συνέχεια την ικανοποίησή τους. Για παράδειγμα, μία από τις στρατηγικές SEM είναι στο να επικεντρωθεί στο τι αναζητούν οι καταναλωτές διαδικτυακά & στην συνέχεια να βεβαιωθεί εάν η ιστοσελίδα είναι εμφανής στα αποτελέσματα αναζήτησης (Xiang, Z., etal. 2011).

References:

● Tiago,MTPMB. , Verissimo,JMC. (2014) “Digital marketing and social media: Why bother?”, Business Horizons Vol. 57, p.p. 703 – 706.
● Ryan,D. , Jones,C. (2009) “Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation.” Great Britain and the United States: Kogan Page Limited, p.p. 133 – 133.
● Ryan,D. , Jones,C. (2009) “Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation.” Great Britain and the United States: Kogan Page Limited, p.p.116 – 116.
● Saravanakumar, Μ., SuganthaLakshmi, T.(2012) “Social Media Marketing”, Life Science Journal Vol. 9(4), p.p. 4444 – 4451.
● Goyal, M., Agarwal, M. (2013) “SEARCH ENGINE OPTIMIZATION”, International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication Vol.1(4), p.p. 269-269.
● Xiang, Z., Pan, B. (2011) “Travel Queries on Cities in the United States: Implications for Search Engine Marketing for Tourist Destinations.” Elsevier, p.p. 3-3.

ioannis_rotas

I'm an ambitious, self-motivated student with a strong attention to Public Relationships, Information Systems and Marketing. I was working as PR in a nightclub in Naxos and alongside i was operator at the sales department of a company. I started working since i was 14 years old as a waiter. Also,i'm studying at the Business Administration Dept. of the Technological Educational Institute of Crete in Agios Nikolaos. More Info https://el.gravatar.com/johnrotas123

You may also like...